Osnovni podaci o preduzeću Trgovina Matejić d.o.o.

 

Matični broj:

20236230

Registarski broj:

6145649257

Šifra delatnosti

4690

Tekući računi

160-268871-18 BANCA INTESA
  205-166464-52 KOMERCIJALNA BANKA

PIB:

104765165

Potvrda o izvršenoj registraciji  

Podaci za identifikaciju

Obaveštenje o promeni pravnog svojstva

Potvrda o PDV-u

Izvod iz registra PDV obveznika

Isprava o žigu