Trgovina Matejić d.o.o.
 

je kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom rasvetnih tela i električne opreme već 20 godina. Poslovanje se obavlja u skladu sa uspostavljenim menadžmentom kvaliteta ISO 9001:2015 zbog kojeg se svrstava u red preduzeća koja posluju po najvišim međunarodnim standardima. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da primena komponenti i materijala visokih kvaliteta, praćenje trendova u tehnologiji i dizajna, i razvijanje poslovne filozofije sa stanovišta interesa klijenata, donose kvalitet koji ima potvrdu od strane tržišta, što i formalno pokazuju potvrde o usaglašenosti prema internacionalnim sertifikatima standarda o kvalitetu.

 

 

Trgovina Matejić d.o.o. vodi računa o sugestijama i kritičkim primedbama svojih klijenata u nastojanju da saradnju podigne na najviši mogući nivo. Cilj Trgovine Matejić d.o.o. je da ovaj trend zadrži i unapredi, da se kao i uvek uvrsti što različitiji asortiman proizvoda u prodaju, koji se kontinuirano širi svake godine prema savremenim aktuelnim trendovima, dalekosežno uzimajući u obzir zahteve tržišta.

 

 

Trgovina Matejić d.o.o. se nalazi u Kruševcu, u centralnoj Srbiji i raspolaže modernim poslovnim i magacinskim prostorom u kojem se nalaze velike zalihe različitog asortimana proizvoda kako bi u svakom trenutku i na vreme mogla da odgovori na zahteve svojih cenjenih klijenata, pored savremenog shvatanja logistike, komunikacije i usluga. Lokacija Trgovine Matejić d.o.o. u centralnom delu Srbije omogućuje olakšanu i brzu dostavu robe do kupaca.

 

 

Misija Trgovine Matejić d.o.o. je da proizvode u asortiman uvršćuje prema zahtevima i željama klijenata. Nastoji da svakim novim korakom nudi mogućnosti za buduća poboljšanja u saradnji sa klijentima. Vodi računa da zadovolji interese između zaposlenih, poslovnih partnera i društvenog okruženja. Vizija je razvijanje firme u pravcu ponude najboljih proizvoda po povoljnim uslovima i to sve na jednom mestu. Svesni činjenice da uspeh kompanije leži u ljudima, poklanja se velika pažnja izboru kvalitetnih kadrova jer je velika vrednost ljudski kadar. Tim komercijalista zaposlenih u Trgovini Matejić d.o.o. će Vam uvek biti na usluzi davanjem predloga sa najsavremenijim rešenjima za osvetljenje objekata, izradom najoptimalnije ponude prema postojećem rešenju, kao i najbržim davanjem tehničkih informacija vezanih za prodajni asortiman.