Zašto LED ?

LED sijalice imaju mnogo više prednosti od ostalih izvora svetlosti (običnih i štedljivih sijalica)

- od običnih sijalica sa užarenim vlaknom manje troše za oko 90%
- traju bar 25 puta duže od prosečnih drugih izvora
- traju 10 puta duže od štedljivih sijalica
- ne sadrže otrove materije
- nisu osetljive na česta paljenja i gašenja
- otpornije su od ostalih sijalica

            Imam u stanu 8 sijalica po 60W, koliko mesečno mogu da uštedim ?

Ako u stanu imate 8 sijalica po 60W mesečna ušteda je:

OBIČNA sijalica

8 sijalica x 60W = 480W

Ako vam rade dnevno po 6 sati
480W x 6sati = 2880W

Mesečno je
2880W x 30dana = 86400W ili 86.4kWh

Ako uzmemo cenu struje u plavoj tarifi 9.02 din/kWh
86.4kWh x 9.02 din/kWh = 779.3 dinara


LED sijalica
8 sijalica x 7W = 56W

Ako vam rade dnevno po 6 sati
56W x 6 sati = 336W

Mesečno je
336W x 30dana = 10.080W ili 10,8 kWh

Ako uzmemo cenu struje u plavoj tarifi 9,02 din/kWh
10,8kWh x 9,02 din/kWh = 97,416 dinara

Prelaskom na LED sijalice mesečna ušteda na 8 sijalica je:
779.3din - 17.3din = 681,884 dinara uštede

            Šta je to lumen (lm) ?

U fizici, a posebno u fotometriji, lumen (simbol: lm) je SI izvedena jedinica svetlosnog fluksa. To je količina svetlosti koja pada na jediničnu sfernu površinu sa jedinične udaljenosti od izvora od jedne kandele. U steradijanima ovo je ekvivalentno količini svetlosti koja pada na jedinični ugao od izvora svetlosti od jedne kandele. Alternativno, jedan lumen je ukupna svetlost proizvedena od strane izotropnog svetlosnog izvora (od 1/4π kandele).                 

Izvor: Wikipedia

 

OBIČNA SIJALICA

Pot 40W = 450lm
  60W = 800lm
  75W = 1100lm
  100W = 1600lm
  150W = 2400lm
  200W = 3100lm

            Imam klasične sijalice od 60W, koje LED sijalice bi mi odgovarale ?

LED sijalica od 7W bi bila zamena za klasičnu sijalicu od 60W

            Da li su LED osetljive na česta paljenja i gašenja ?

LED sijalice nisu osetljive na česta paljenja i gašenja, ne sadrže otrovne materije, nema UV i IR , te ne privlače insekte.

            Da li su LED sijalice štetne ?

Nisu, ne sadrže otrovne materije i zadovoljavaju RoHS* standard

 

* RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - znači da je to proizvod pravljen tako da ima manje otrovnih materija u sebi od istih uređaja bez ove oznake. Zabranjena je upotreba Olova (Pb), žive (Hg), cadmiuma (Cd), šestovalentnog hroma (CrVI), polybrominated biphenyls (PBB) i polybrominated diphenyl ethers (PBDE). U evropskoj uniji RoHS direktiva stupila je na snagu 1. jula 2006, i neophodno je da se sprovede i postane zakon u svakoj državi koje su članice.

 

            Koliko su LED sijalice efikasne ?

 

LED SIJALICA ŠTEDLJIVA SIJALICA OBIČNA SIJALICA

Potrošnja sijalice

3W 8W 25W
  5W 14W 40W
  7W 18W 60W
  12W 40W 100W