Šta očekujemo od novih saradnika ?

Očekujemo visokomotivisane, dinamične osobe koje su sklone timskom radu, sa izraženom radnom etikom,  fleksibilnošću, organizacijskim veštinama. Spremnost na lični i profesionalni razvoj, te odanost preduzeću.

Nagrađivanje i ocenjivanje zaposlenih ?

Sektor ljudskih resursa polaže izuzetnu pažnju u praćenje rada svakog zaposlenog, gde prepoznajemo inovativne i  perspektivne pojedince, čiji dalji razvoj želimo podsticati.

Trgovine Matejić d.o.o. je ozbiljan poslodavac koji svoje zaposlene konstantno edukuje i brine o njihovoj dugoročnoj karijeri i ličnom razvoju. Preduzeće organizuje interne treninge i seminare za sve zaposlene, sa fokusom na konkretne poslovne zadatke i svakodnevnu praksu.